Odluke FASTO

U nastavku možete naći Odluke koje su vezane za rad Fakulteta:

Odluka_01_4683_21

Odluka_01_4678_21

Rjesenje_01_4656_21

Odluka_01_4616_21

Rjesenje_01_4939_21

Rjesenje_01_4927_21

Rjesenje_01_4478_21

Odluka_01_4477_21

Rjesenje_01_4469_21

Odluka_01_4386_21

Odluka_01_4385_21

Odluka_01_4290_21

Odluka_01_4213_21

Odluka_01_4148_21

Odluka_01_4146_21

Odluka_01_4138_21

Odluka_01_4137_21

Odluka_01_4136_21

Odluka_01_4110_21

Odluka_01_3578_21

Odluka_01_3529_21

Odluka_01_2989_21

Odluka_01_2984_21

Odluka_01_2169_21

Odluka_01_2962_21

Odluka_01_2961_21

Rjesenje_01_2723_21

Rjesenje_01_2722_21

Rjesenje_01_2721_21

Rjesenje_01_2720_21

Rjesenje_01_2719_21

Rjesenje_01_2718_21

Rjesenje_01_2717_21

Rjesenje_01_2716_21

Rjesenje_01_2715_21

Rjesenje_01_2714_21

Rjesenje_01_2713_21

Rjesenje_01_2712_21

Rjesenje_01_2711_21

Rjesenje_01_2710_21

Rjesenje_01_2709_21

Rjesenje_01_2708_21

Rjesenje_01_2707_21

Rjesenje_01_2706_21

Rjesenje_01_2705_21

Rjesenje_01_2704_21

Rjesenje_01_2703_21

Rjesenje_01_2702_21

Rjesenje_01_2701_21

Odluka_UO_02_22-2_21

Odluka_01_2623_21

Odluka_01_2622_21

Odluka_01_2594_21

Odluka_01_2499_21

Odluka_01_2497_21

Odluka_01_2456_21

Odluka_01_2292_21

Odluka_01_2279_21

Odluka_01_2248_21

Odluka_01_2203_21

Odluka_01_2196_21

Odluka_01_2186_21

Odluka_01_2185_21

Odluka_01_2184_21

Odluka_01_2159_21

Odluka_01_2115_21

Odluka_01_2076_21

Odluka_01_2075_21

Odluka_01_2074_21

Odluka_01_2043_21

Odluka_01_1995_21

Odluka_01_1920_21

Odluka_01_1915_21

Odluka_01_1776_21

Odluka_01_1874_21

Odluka_01_1806_21

Odluka_01_1805_21

Odluka_01_1782_21

Odluka_01_1781_21

Odluka_01_1780_21

Odluka_01_1779_21

Odluka_01_1778_21

Odluka_01_1775_21

Odluka_01_1774_21

Odluka_01_1718_21

Odluka_01_1678_21

Odluka_01_1677_21

Odluka_01_1695_21

Odluka_01_1616_21

Odluka_01_1612_21

Rjesenje_01_1611_21

Rjesenje_01_1558_21

Odluka_01_1980_21

Odluka_01_1560_21

Odluka_01_1559_21

Odluka_01_1564_21

Odluka_01_1538_21

Rjesenje_01_1463_21

Odluka_01_1506_21

Odluka_01_1373_21

Rjesenje_01_1301_21

Odluka_01_1300_21

Odluka_01_1299_21

Rješenje o naknadi

Odluka_01_1073_21

Odluka_01_1072_21

Odluka_01_1071_21

Odluka_01_1226_21

Odluka_01_1225_21

Odluka_01_1224_21

Odluka_01_1223_21

Odluka_01_1189_21

Odluka_01_1188_21

Odluka_01_1156_21

Odluka_01_1157_21

Odluka_01_1158_21

 

Odluka_01_1159_21

Odluka_01_1160_21

Odluka_01_1161_21

Odluka_01_1162_21

Odluka_01_1117_21

Odluka_01_1054_21

Odluka_01_943_21

Odluka_01_944_21

Odluka_01_945_21

Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine možete pogledati ovdje

Odluka_01_844_21

Odluka_01_846_21

Odluka_01_849_21

ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA ZA AKADEMSKU 2019/2020 GODINU MOŽETE POGLEDATI NA LINKOVIMA ISPOD

VF_20_05_19

VF_10_06_19

VF_05_07_19

VF_16_07_19

VF_05_09_19

VF_25_09_19_1

VF_ 25_09_19_2

VF_27_09_19

VF_04_10_19

VF_09_10_19

VF_ 17_10_19

VF_05_11_19

VF_19_11_19

VF_ 11_12_19

VF_03_12_19

ODLUKE VIJEĆA FAKULTETA ZA AKADEMSKU 2020/2021 GODINU MOŽETE POGLEDATI NA LINKOVIMA ISPOD

VF_07_01_20

VF_05_02_20

VF_20_05_20

VF_03_06_20

VF_10_07_20

VF_23_09_20

VF_02_10_20

VF_13_10_20

VF_21_10_20

VF_28_10_20

VF_04_11_20

VF_16_11_20

VF_11_12_20

VF_30_12_20

VF_25_01_21

VF_17_02_21

VF_02_03_21

VF_12_03_21

VF_15_04_21

VF_01_1433_21

VF_01_1434_21

VF_01_1435_21

VF_01_1436_21

VF_01_1437_21

VF_01_1438_21

VF_01_1439_21

VF_01_1440_21

VF_01_1441_21

VF_01_1442_21

VF_01_1443_21

VF_01_1444_21

VF_01_1445_21

VF_01_1446_21

VF_01_1447_21

VF_01_1563_21

VF_01_1784_21

VF_01_1774_21

VF_01_1773_21

VF_01_1987_21

VF_01_2169_21

VF_01_2170_21

VF_01_2172_21

VF_01_2173_21

VF_01_2179_21

VF_01_2164_21

VF_01_2165_21

VF_01_2424_21

VF_01_2833_21

VF_01_3188_21

VF_01_3303_21

VF_01_3304_21

VF_01_3305_21

VF_01_3306_21

VF_01_3307_21

VF_01_3308_21

VF_01_3309_21

VF_01_3310_21

VF_01_3311_21

VF_01_3312_21

VF_01_3485_21

VF_01_3486_21

VF_01_3593_21

VF_01_3746_21

VF_01_3747_21

VF_01_4390_21

VF_01_4391_21

VF_01_4402_21

VF_01_4412_21

VF_01_4583_21

VF_01_4584_21

VF_01_4585_21

VF_01_4586_21

VF_01_4587_21

VF_01_4588_21