Vijeće fakulteta

DSC_0947
Ifet Mahmutović
Dekan fakulteta

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: ifet.mahmutovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_09261
Eldin Jelešković
Prodekan za nastavu​

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: eldin.jeleskovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

munir-talovic
Munir Talović
Prodekan za finansije

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: munir.talovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1391
Lejla Šebić
Prodekanesa za međunarodnu saradnju

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: lejla.sebic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0934
Husnija Kajmović
Prodekan za nauku

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: husnija.kajmovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0937
Safet Kapo
Prodekan za osiguranje kvaliteta

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: safet.kapo@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0924
Siniša Kovač
Rukovodilac instituta za sport

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: sinisa.kovac@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0985
Damira Vranešić-Hadžimehmedović
Voditelj centra za cjeloživotno učenje

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: damira.hadzimehmedovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0914
Slavenko Likić
Voditelj službe za međunarodnu saradnju

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: slavenko.likic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0940
Mensur Vrcić

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: mensur.vrcic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1409
Elvir Kazazović

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: elvir.kazazovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_09263
Muhamed Tabaković

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: muhamed.tabakovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0916
Nermin Nurković

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: nermin.nurkovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0964
Almir Mašala

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: almir.masala@fasto.unsa.ba 

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0944
Faris Rašidagić

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: faris.rasidagic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0928
Dženana Imamović-Turković

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: dzenana.imamovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0926
Haris Alić

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: haris.alic@fasto.unsa.ba 

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

erol-kovacevic
Erol Kovačević

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: erol.kovacevic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Rasim-Lakota
Rasim Lakota

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: rasim.lakota@fasto.unsa.ba 

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Amel-Mekic
Amel Mekić

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: amel.mekic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1000
Izet Bajramović

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: izet.bajramovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0994
Dino Mujkić

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: dino.mujkic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0955
Edin Mirvić

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: edin.mirvic@fasto.unsa.ba 

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Predstavnici viših asistenata i asistenata

DSC_0888
Šemso Ormanović
Član katedre: Organizacija i upravljanje u sportu

Zvanje: Viši asistent

E-mail: semso.ormanovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1901
Nedim Čović
Član katedre: Transformacioni procesi

Zvanje: Viši asistent

E-mail: nedim.covic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0920
Marijana Podrug-Arapović
Član katedre: Metodika i metodologija u sportu

Zvanje: Viši asistent sa doktoratom

E-mail: marijana.podrugarapovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0892
Semir Mašić
Član katedre: Bazični sportovi

Zvanje: Viši asistent

E-mail: semir.masic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0887
Denis Čaušević
Član katedre Timski sportovi

Zvanje: Viši asistent

E-mail: denis.causevic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0904
Amila Hodžić
Član katedre: Bazični sportovi

Zvanje: Viši asistent

E-mail: amila.hodzic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0959
Merima Merdan
Član katedre: Borilački sportovi

Zvanje: Viši asistent

E-mail: merima.merdan@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0901
Berina Turković - Malkić
Član katedre: Zimski sportovi

Zvanje: Viši asistent

E-mail: berina.turkovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0895
Ivor Doder
Član katedre: Sportovi

Zvanje: Viši asistent

E-mail: ivor.doder@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1091
Mirza Ibrahimović
Član katedre: Timski sportovi

Zvanje: Viši asistent

E-mail: mirza.ibrahimovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1080
Alen Ćirić
Član katedre: Organizacija i upravljanje u sportu

Zvanje: Viši asistent

E-mail: alen.ciric@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Predstavnici studenata

Emir Mustafović
Predstavnik III ciklusa studija

Zvanje: Asistent

E-mail: 

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Evelin Pipo
Predstavnik II ciklusa studija

Zvanje: 

E-mail:

Telefon: 

Fax: 

Haris Bjelošević
Predstavnik I ciklusa studija

Zvanje: 

E-mail: 

Telefon: 

Fax: