Javne nabavke

U nastavku možete naći javne nabavke koje su vezane za rad Fakulteta:

1. Odluka o izmjeni plana nabavki   Preuzmi
2. Izmjena plana javnih nabavki  
3. Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2017 godinu     
4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ski oprema  
5.  Odluka o utvrđivanju plana javnih nabavki UNSA  
6.  Pravilnik o postupku direktnog sporazuma  
7.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – planinarstvo  
8. Odluka o zaključenju direktnog sporazuma-ves masina  
9.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – avio karte  
10.  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  

11. 

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sitni inventar  
12.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje  
13. Poziv za dostavljanje ponuda – Hotelski smještaj  13.07.2017.  
14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  19.07.2017. 
 15.  Plan javnih nabavki za 2018. godinu  
 16.  Plan javnih nabavki za 2019. godinu  
17. Realizacija javne nabavke – Amfiteatar  

18. Dopuna javnih nabavki I  
19. Dopuna javnih nabavki II  
 20.  Dopuna javnih nabavki III  
21. Plan javnih nabavki za 2021 godinu  
22.  Poslovnik o radi komisije za javne nabavke  
 23.  Odluka_01_1072_21  
 24. Odluka_01_1073_21  
 25. Odluka_01_1223_21  
 26. Odluka_01_1226_21  
 27. Odluka_01_1071_21  
 28. Odluka_01_1277_21
 29. Odluka_01_1278_21  
 30. Odluka_01_1285_21  
 31. Odluka_01_1286_21  
 32. Odluka_01_1287_21  
 33. Odluka_01_1288_21  
 34. Odluka_01_1452_21  
 35. Odluka_01_1453_21  
 36. Odluka_01_1454_21  
37. Odluka_01_1512_21  
38. Odluka_01_1523_21  
39. Odluka_01_1607_21  
40. Odluka_01_1876_21  
41. Odluka_01_1877_21  
42. Odluka_01_1878_21  
43. Odluka_01_1909_21  
44. Odluka_01_1918_21  
45. Odluka_01_1919_21  
46. Odluka_01_1910_21  
47. Odluka_01_3406_21  
48. Ugovor_01_3069_21  
49. Odluka_01_3597_21  
50.Odluka_01_3598_21  
51.Odluka_01_3599_21  
52.Odluka_01_3600_21  
53.Odluka_01_3609_21  
54.Odluka_01_3669_21  
55.Odluka_01_3670_21  
56.Javni poziv – Usavršavanje  
57.Odluka_01_4387_21  
58.Odluka_01_4430_21  

59.  Odluka_01_4657_21

60. Odluka_01_4658_21

61. Odluka_01_4659_21

62. Odluka_01_4660_21

63. Odluka_01_4661_21

64. Odluka_01_4739_21

65. Odluka_01_4742_21

66. Odluka_01_4743_21

67. Odluka_01_4766_21

68. Odluka_01_4823_21

69. Odluka_01_4824_21

70. Odluka_01_4927_21

71. Odluka_01_4928_21

72. Odluka_01_4929_21

73. Odluka_01_4938_21

74. Odluka_01_5012_21

75. Odluka_01_5158_21

76. Odluka_01_5159_21

77. Odluka_01_5160_21

78. Odluka_01_5209_21

79. Odluka_01_5229_21

80. Odluka-plan javnih nabavki

81. Plan nabavki Univerziteta

82. Odluka_01_1209_22

83. Javni poziv_01_1621_22

84. Odluka_01_1756_22

85. Odluka_01_1757_22

86. Odluka_01_1758_22

87. Javni poziv_01_1877_22

88. Javni poziv_01_2639_22

89. Poslovnik o radu

90. Odluka_01_2920_22

91. Odluka_01_2971_22

92. Odluka_Univerziteta

93. Odluka_01_3303_22

94. Odluka_01_3304_22

95. Odluka_01_3305_22

96. Odluka_01_3306_22

97. Odluka_01_3307_22

98. Odluka_01_3308_22

99. Odluka_01_3395_22

100. Odluka_01_4114_22

Odluka_01_4427_22

Odluka_01_4428_22

Odluka_01_4429_22

Odluka_01_4639_22

Odluka_01_4658_22

Odluka_01_4683_22

Odluka_01_4684_22

Odluka_01_4687_22

Odluka_01_4688_22

Odluka_01_4833_22

Odluka_01_4834_22

Odluka_01_4833_22

Odluka_01_4847_22

Odluka_01_4871_22

Odluka_01_4952_22

Odluka_01_4953_22

Odluka_01_4954_22

Odluka_01_5003_22

Odluka_01_5004_22

Odluka_01_5005_22

Odluka_01_5032_22

Odluka_01_5087_22

Odluka_01_5130_22

Odluka_01_5132_22

Odluka_01_5134_22

Odluka_01_5135_22

Odluka_01_5229_22

Odluka_01_86_23

Odluka_01_87_23

Odluka_01_188_23

Odluka_01_189_23

Odluka_01_228_23

Odluka_01_3285_23

Odluka_01_3286_23

Odluka_01_3287_23

Odluka_01_3627_23

Odluka_01_3634_23

Odluka_01_4217_23

Odluka_01_3386_23

Odluka_01_3634_23

Odluka_01_4237_23

Odluka_01_4368_23

Odluka_01_4369_23

Odluka_01_4370_23

Odluka_01_4516_23

Odluka_01_4517_23

Odluka_01_4518_23

Odluka_01_4519_23

Odluka_01_4520_23

Odluka_01_4521_23

Odluka_01_4522_23

Odluka_01_4523_23

Odluka_01_4574_23

Odluka_01_4575_23

Odluka_01_4590_23

Odluka_01_4591_23

Odluka_01_4592_23

Odluka_01_4593_23

Odluka_01_4594_23

Odluka_01_4785_23

Odluka_01_4807_23

Odluka_01_4808_23

Odluka_01_4945_6_23

Odluka_01_4959_23

Odluka_01_4960_23

Odluka_01_5297_23

Odluka_01_5298_23

Odluka_01_5299_23

Odluka_01_5300_23

Odluka_01_5302_23

Odluka_01_5303_23

Odluka_01_5305_23

Odluka_01_5308_23

Odluka_01_5309_23

Odluka_01_5309_1_23

Odluka_01-5254-3_23

Odluka_01-5272-9_23

Odluka_01-5272-10_23

Odluka_01-5272-11_23

Odluka_01-5272-12_23

Odluka_01-5291-9_23

Odluka_01-5291-10_23

Odluka_01-5291-11_23

Odluka_01-5291-12_23

Odluka_01_5697_3_23

Odluka_01_5698_3_23

Odluka_01_688_24

Odluka_01_689_24

Odluka_01_690_24

Odluka_01_691_24

Odluka_01_692_24

Odluka_01_693_24

Odluka_01_694_24

Odluka_01_695_24

Odluka_01_696_24

Odluka_01_697_24

Odluka_01_698_24

Odluka_01_699_24

Odluka_01_700_24

Odluka_01_701_24

Odluka_01_702_24

Odluka_01_703_24

Odluka_01_704_24

Odluka_01_705_24

Odluka_01_706_24

Odluka_01_1846-3_24

Odluka_01-2056_24

Odluka_01_2065_1_24

Odluka_01_2081_1_24

Odluka_01_2147_24

Odluka_01_701_4_24

Odluka_01_2580_1_24

Odluka_01_2630_1_24

Odluka_01_2569_3_24

Odluka_01_2975_24