RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2021/22. – OPĆI SMJER / 60 ECTS / MASTER STUDIJ - PRVA GODINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08:00 – 08:45 08:45 – 09:30 09:45 – 10:30 10:30 – 11:15 11:30 – 12:15 12:15 – 13:00 13:15 – 14:00 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 15:45 – 16:30
Ponedjeljak KOMUNIKOLOGIJA U SPORTU (T)
Prof. dr. Munir Talović
Uč. 6
BIOMEHANIKA (T)
Prof. dr. Siniša Kovač
Uč. 6
METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (T)
Prof. dr. Ifet Mahmutović
Uč. 6
Utorak IZLET I LOGOROVANJE (T)
Prof. dr. Erol Kovačević
Uč. 6
PEDAGOŠKA PRAKSA (T)
Prof. dr. Faris Rašidagić
Uč. 6
PEDAGOŠKA PRAKSA (P)
Prof. dr. Faris Rašidagić
Uč. 6 / mala sala
TEORIJA SPORTA (T)
Prof. dr. Izet Bajramović
Uč. 6
Srijeda
Četvrtak
Petak

Raspored termina za vježbanje – Ljetni semestar AK. 2021/2022 – preuzmi

* Seminar se odvija u 3., 6., 9. i 12. sedmici u dogovoru sa nastavnikom u učionici broj 3.

10.06.2022. – Završetak nastave ljetnog semestra akademske 2021/22. godine

13.06. – 17.06.  – Realizacija terenske nastave iz predmeta Izlet i logorovanje

20.06. – 01.07.  – Redovni ispitni rokovi za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima