RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2022/23. – OPĆI SMJER / 60 ECTS / MASTER STUDIJ - PRVA GODINA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08:00 – 08:45

08:45 – 09:30

09:45 – 10:30

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

12:15 – 13:00

13:15 – 14:00

14:00 – 14:45

15:00 – 15:45

15:45 – 16:30

Ponedjeljak

 

KOMUNIKOLOGIJA U SPORTU (T)

Prof. dr. Munir Talović

Uč. 6

BIOMEHANIKA (T)

Prof.dr. Siniša Kovač

Uč. 6

METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (T)

Prof.dr. Ifet Mahmutović

Uč. 6

 

 

 

Utorak

IZLET I LOGOROVANJE (T)

Prof.dr. Erol Kovačević

Uč. 6

PEDAGOŠKA PRAKSA (T)

Prof.dr. Faris Rašidagić

Uč. 6

PEDAGOŠKA PRAKSA (P)

Prof.dr. Faris Rašidagić

Uč. 6/mala sala

TEORIJA SPORTA (T)

Prof.dr. Izet Bajramović

Uč. 6

 

 

 

 

Srijeda

 

 

 

 

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

 

 

 

 

Petak

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspored termina za vježbanje – Ljetni semestar AK. 2021/2022 – preuzmi

* Seminar se odvija u 3., 6., 9. i 12. sedmici u dogovoru sa nastavnikom u učionici broj 3.

09.06.2023. – Završetak nastave ljetnog semestra akademske 2022/23. godine

12.06. – 16.06.  – Realizacija terenske nastave iz predmeta Izlet i logorovanje

19.06. – 30.06.  – Redovni ispitni rokovi za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima