RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2022/23. – OPĆI SMJER / 240 ECTS / DRUGA GODINA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

08:00 – 08:45

08:45 – 09:30

09:45 – 10:30

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

12:15 – 13:00

13:15 – 14:00

14:00 – 14:45

15:00 – 15:45

15:45 – 16:30

 

Ponedjeljak

 

PLIVANJE (P)

1. grupa prof. dr. Edin Mirvić/Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Olimpijski bazen Otoka

09:00 – 10:30

PLIVANJE (P)

3. grupa

Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Olimpijski bazen Otoka

11:00-12:30

PLIVANJE (P)

2. grupa

Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Olimpijski bazen Otoka

12:30 – 14:00

 

RUKOMET (T)

Prof.dr. Rasim Lakota

Amfiteatar

15:30 – 17:00

RUKOMET (P) – 3. grupa

Ass. Denis Čaušević

Velika sala

 08:15 – 09:45

RUKOMET (P) – 2. grupa

Ass. Denis Čaušević

Velika sala

09:45 – 11:15

RUKOMET (P) – 1. grupa

Ass. Denis Čaušević

Velika sala

11:45 – 13:15

 

 

Utorak

GLOBALIZACIJA U SPORTU (T)

Prof.dr. Dino Mujkić

Amfiteatar

SPORTSKA GIMNASTIKA (T)

Prof.dr. Muhamed Tabaković

Amfiteatar

FITNESS (T)

Prof.dr. Mensur Vrcić

Amfiteatar

FITNESS (P)

Ass. Ivor Doder

Fitness sala

PLIVANJE (T)

Prof.dr. Edin Mirvić

Amfiteatar

 

 

 

AEROBIK (T)

Prof.dr. Lejla Šebić

Uč. 4

AEROBIK (P)

Prof.dr. Lejla Šebić Ass. Ivor Doder

Mala sala

 

Srijeda

 

SPORTSKA GIMNASTIKA (P) 1. grupa

Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Mala sala

09:15 – 11:30

SPORTSKA GIMNASTIKA (P) 2. grupa

Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Mala sala

11:45 – 14:00

SPORTSKA GIMNASTIKA (P) 3. grupa

Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Mala sala

14:15 – 16:30

 

Četvrtak

NOGOMET (T)

Prof.dr. Munir Talović

Amfiteatar

NOGOMET (P) – 1. grupa

Prof.dr.Eldin Jelešković

Ass. Denis Čaušević

Velika sala

NOGOMET (P) – 3. grupa

Prof.dr.Eldin Jelešković

Ass. Denis Čaušević

Velika sala

NOGOMET (P) – 2. grupa

Prof.dr.Eldin Jelešković

Ass. Denis Čaušević

Velika sala

 

 

Petak

 

PLIVANJE (P)

1. grupa Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Olimpijski bazen Otoka

10:00 – 11:30

PLIVANJE (P)

3. grupa Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Olimpijski bazen Otoka

11:45 – 13:15

PLIVANJE (P)

2. grupa Ass. Semir Mašić/Ass. Amila Hodžić

Olimpijski bazen Otoka

13:30 – 15:00

 

 

Raspored termina za vježbanje – Ljetni semestar AK. 2021/2022 – preuzmi

LEGENDA:

(T) – Teorija, (V) – Vježbe

Zvanični dokument možete pogledati OVDJE.