RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2021/22. – OPĆI SMJER / 240 ECTS / DRUGA GODINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08:00 – 08:45 08:45 – 09:30 09:45 – 10:30 10:30 – 11:15 11:30 – 12:15 12:15 – 13:00 13:15 – 14:00 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 15:45 – 16:30
Ponedjeljak PLIVANJE (P)
1. grupa
prof. dr. Edin Mirvić / Ass. Semir Mašić / Ass. Amila Hodžić
Olimpijski bazen Otoka
09:00 – 10:30
PLIVANJE (P)
3. grupa
Ass Semir Mašić / Ass. Amila Hodžić
Olimpijski bazen Otoka
11:00 – 12:30
PLIVANJE (P)
2. grupa
Ass. Semir Mašić / Ass Amila Hodžić
Olimpijski bazen Otoka
12:30 – 14:00
RUKOMET (T)
Prof. dr. Rasim Lakota
Amfiteatar
15:30 – 17:00
RUKOMET (P) – 3. grupa
Ass. Denis Čaušević
Velika sala
08:15 – 09:45
RUKOMET (P) – 2. grupa
Ass. Denis Čaušević
Velika sala
09:45 – 11:15
RUKOMET (P) – 1. grupa
Ass. Denis Čaušević
Velika sala
11:45 – 13:15
Utorak GLOBALIZACIJA U SPORTU (T)
Prof. dr. Dino Mujkić
Amfiteatar
SPORTSKA GIMNASTIKA (T)
Prof. dr. Muhamed Tabaković
Amfiteatar
FITNESS (T)
Prof. dr. Mensur Vrcić
Amfiteatar
FITNESS (P)
Prof. dr. Mensur Vrcić
Fitness sala
PLIVANJE (T)
Prof. dr. Edin Mirvić
Amfiteatar
AEROBIK (T)
Prof. dr. Lejla Šebić
Uč. 4
AEROBIK (P)
Ass. Ivor Doder
Mala sala
Srijeda SPORTSKA GIMNASTIKA (P) 1. grupa
Ass. Semir Mašić / Ass. Amila Hodžić
Mala sala
09:15 – 11:30
SPORTSKA GIMNASTIKA (P) 2. grupa
Ass. Semir Mašić / Ass. Amila Hodžić
Mala sala
11:45 – 14:00
SPORTSKA GIMNASTIKA (P) 3. grupa
Ass. Semir Mašić / Ass. Amila Hodžić
Mala sala
14:15 – 16:30
Četvrtak NOGOMET (T)
Prof. dr. Munir Talović
Amfiteatar
NOGOMET (P) – 1. grupa
Ass. Mirza Ibrahimović
Velika sala
NOGOMET (P) – 3. grupa
Ass. Mirza Ibrahimović
Velika sala
NOGOMET (P) – 2. grupa
Ass. Mirza Ibrahimović
Velika sala
Petak PLIVANJE (P)
1. grupa
Ass. Semir Mašić / Ass. Amila Hodžić
Olimpijski bazen Otoka
10:00 – 11:30
PLIVANJE (P)
3. grupa
Ass. Semir Mašić / Ass. Amila Hodžić
Olimpijski bazen Otoka
11:45 – 13:15
PLIVANJE (P)
2. grupa
Ass. Semir Mašić / Ass. Amila Hodžić
Olimpijski bazen Otoka
13:30 – 15:00

Raspored termina za vježbanje – Ljetni semestar AK. 2021/2022 – preuzmi

LEGENDA:

(T) – Teorija, (V) – Vježbe

Zvanični dokument možete pogledati OVDJE.