Dekanat

Dekanat

DSC_0947
Ifet Mahmutović
Dekan fakulteta

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: ifet.mahmutovic@fasto.unsa.ba

dekan@fasto.unsa.ba 

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_09261
Eldin Jelešković
Prodekan za nastavu​

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: eldin.jeleskovic@fasto.unsa.ba

prodekanzanastavu@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0934
Husnija Kajmović
Prodekan za nauku

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: husnija.kajmovic@fasto.unsa.ba

prodekanzanauku@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Munir_Talovic
Munir Talović
Prodekan za finansije

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: munir.talovic@fasto.unsa.ba 

prodekanzafinansije@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1391
Lejla Šebić
Prodekanesa za međunarodnu saradnju​

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: lejla.sebic@fasto.unsa.ba

prodekanesazamedjunarodnusaradnju@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0937
Safet Kapo
Prodekan za osiguranje kvaliteta

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: safet.kapo@fasto.unsa.ba

prodekanzaosiguranjekvaliteta@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0924
Siniša Kovač
Rukovodilac Instituta za sport

Zvanje: Redovni profesor

E-mail: sinisa.kovac@fasto.unsa.ba

rukovodilacinstitutazasport@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Haris Bjelošević
Prodekan student

Zvanje:

E-mail: haris.bjelosevic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

AlmaCeljo
Alma Čeljo
Sekretar fakulteta

 Dipl.prav.

E-mail: alma.celjo@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0914
Slavenko Likić
Voditelj službe za međunarodnu saradnju

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: slavenko.likic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_0985
Damira Vranešić-Hadžimehmedović
Voditelj centra za cjeloživotno učenje

Zvanje: Vanredni profesor

E-mail: damira.hadzimehmedovic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37