OTOVORENI KONKURSI UNSA ZA STUDENTSKU, NASTAVNU I NENASTAVNU MOBILNOST

Aktuelne konkurse partnerskih Univerziteta možete pogledati na linku službe za međunarodnu saradnju UNSA ispod:

Otvoreni konkursi – Služba za međunarodnu saradnju (unsa.ba)