PREDMETI I NASTAVNICI NA II CIKLUSU STUDIJA OPĆI SMJER FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

II CIKLUS STUDIJA, OPĆI SMJER 60 ECTS

 

I SEMESTAR – DRUGI CIKLUS –  60 ECTS – OPĆI SMJER

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI NASTAVNIK

Realizacija

Teorija

Realizacija

Vježbe

P

V

SS

Ime i prezime

Ime i prezime

1.      

METODIKA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA

I  sem

30

30

0

Prof.dr. Faris Rašidagić

PN

Marijana Arapović Podrug ,Dr.sci.

2.      

SPORTSKI TRENING

I  sem

30

30

0

Prof.dr. Izet Rađo

PN

Ass. Ćović, Nedim, Dr.sci.

IZBORNI STRUČNI PREDMETI 1 OD 3

3.      

ZIMSKI SPORTOVI

I  sem

15

30

30*

Prof.dr. Rasim Lakota

RL i NN

Prof.dr. Rasim Lakota

Ass. Turković, Berina,MA.

4.      

BORILAČKI SPORTOVI

I sem

15

30

30*

Prof.dr.Amel Mekić. T/S

PN

Merima Merdan, MA.

5.      

TIMSKI SPORTOVI

I sem

15

30

30*

Prof.dr. Eldin Jelešković

PN

Ass. Caušević Denis, dr.sci.

Ass.Ibrahimović Mirza, MA.

IZBORNI STRUČNI PREDMETI 2 OD 4

6.      

PLIVANJE

I  sem

15

30

30*

Prof.dr.Damira Vranešić-Hadzimehmedovic

PN

Prof.dr. Vranešić-Hadžimehmedović

7.      

ATLETIKA

I  sem

15

30

30*

Prof.dr.Slavenko Likić

PN

Prof.dr.Slavenko Likić

Prof.dr.Damira Vranešić Hadžimehmedović*

8.      

SPORTSKA GIMNASTIKA

I  sem

15

30

30*

Prof.dr. Muhamed Tabaković

PN

Ass. Mašić Semir, MA. Ass.Hodžić,Amila,MA

9.      

RITMIČKA GIMNASTIKA I PLES

I  sem

15

30

30*

Prof.dr. Lejla Šebić

PN

Prof.dr. Lejla Šebić

 

II SEMESTAR – DRUGI CIKLUS –  60 ECTS – OPĆI SMJER

 

BR

NASTAVNI PREDMET

SEMESTAR

Opterećenje po NPP-u

PREDMETNI NASTAVNIK

Realizacija

Teorija

Realizacija

Vježbe/Seminar

P

V

SS

Ime i prezime

Ime i prezime

1.      

TEORIJA SPORTA

II  sem

30

0

45*

Prof.dr. Izet Bajramović

Prof.dr. Izet Bajramović

 

Prof.dr. Elvir Kazazović*

2.      

METODOLOGIJA 

ISTRAŽIVAČKOG RADA

II  sem

30

0

45*

Prof.dr.Ifet Mahmutović

Prof.dr.Ifet Mahmutović

Prof.dr.Ifet Mahmutović

3.      

PEDAGOŠKA PRAKSA 

NASTAVE TIZO

II  sem

15

15

0

Prof.dr. Faris Rašidagić

Prof.dr. Faris Rašidagić

Prof.dr.Faris Rašidagić

IZBORNI STRUČNI PREDMETI 2 OD 4

4.      

INFORMATIKA U SPORTU

II  sem

15

0

30*

 

PN

5.      

IZLET I LOGOROVANJE

II  sem

15

0

30*

Prof.dr. Erol Kovačevic

Prof.dr. Erol Kovačevic

Prof.dr. Erol Kovačevic

6.      

KOMUNIKOLOGIJA U SPORTU

II  sem

15

0

30*

Prof.dr. Munir Talović

Prof.dr. Munir Talović

Ass. Ormanovic Semso, dr.sci.

7.      

BIOMEHANIKA

II  sem

15

0

30*

Prof.dr. Siniša Kovač

Prof.dr. Siniša Kovač

Prof.dr. Siniša Kovač

SLOBODNO IZBORNI PREDMET – ZAVRŠNI RAD

8.      

ZAVRŠNI RAD

II  sem

30

30

225

Prof.dr.Dino Mujkic

PN

PN

 
Nastavni plan i program u cjelosti možete preuzeti ovdje.