RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AK. 2021/22. – OPĆI SMJER /240 ECTS/ PRVA GODINA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08:00 – 08:45

08:45 – 09:30

09:45 – 10:30

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

12:15 – 13:00

13:15 – 14:00

14:00 – 14:45

15:00 – 15:45

15:45 – 16:30

Ponedjeljak

 

Judo (V)
3. grupa
ass. Merima Merdan
sala za borenje

Judo (V)
2. grupa
ass. Merima Merdan
sala za borenje

Judo (V)
1. grupa
ass. Merima Merdan
sala za borenje

 

Elementarne igre (V)

1. grupa
doc.dr. Dženana Imamović
velika sala

Elementarne igre (V)

3. grupa
doc.dr. Dženana Imamović
velika sala

Elementarne igre (V)

2. grupa
doc.dr. Dženana Imamović
velika sala

Utorak

 

Teorija sporta (T)
prof.dr. Izet Bajramović
Amfitetar

09:30 -11:45

Teorija sporta (V)
prof.dr. Izet Bajramović
Amfitetar

12:00 – 12:45

Sportska komunikologija (T)
prof.dr. Munir Talović
Amfitetar

13:00 – 14:30

 

Srijeda

Osnove motorike (V)

1. grupa
v. ass. Nedim Čović
velika sala

Osnove motorike (V)

2 grupa
v. ass. Nedim Čović
velika sala

Osnove motorike (V)

3 grupa
v. ass. Nedim Čović
velika sala

Osnove motorike (T)
prof. dr. Eldin Jelešković
Amfitetar

Anatomija čovjeka (T)
prof. dr. 
Amfitetar

Četvrtak

 

Elementarne igre (T)
doc.dr. Dženana Imamović
Amfitetar

Judo (T)
prof.dr. Husnija Kajmović
Amfitetar

 

Anatomija čovjeka (V)

Amfitetar

Petak

 

Sportska komunikologija (V) 1. grupa
v. ass. Šemso Ormanović
Učionica 2

09:00 – 10:30

Sportska komunikologija (V) 2. grupa
v. ass. Šemso Ormanović
Učionica 2

10:45 – 12:15

    

LEGENDA:

(T) – Teorija

(V) – Vježbe

Zvanični dokument možete pogledati OVDJE.