RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AK. 2021/22. – OPĆI SMJER /60 ECTS/MASTER STUDIJ PRVA GODINA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08:30 – 09:15

09:15 – 10:00

10:15 – 11:00

11:00 – 11:45

12:00 – 12:45

12:45 – 13:30

13:45 – 14:30

14:30 – 15:15

15:30 – 16:15

16:15 – 17:00

Ponedjeljak

Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja (V)
v. ass. Marijana Podrug Arapović
velika sala

ATLETIKA (V) 

1. grupa
prof.dr.Slavenko Likić
mala sala

Zimski sportovi (T)
prof. dr Rasim Lakota
učionica br. 6

ATLETIKA (T)
prof.dr.Slavenko Likić
učionica br. 6

  

 

 

Utorak

Borilački sportovi (V)

1. grupa
ass. Merima Merdan
Sala za borenje

Sportska gimnastika (T)
prof. dr Muhamed Tabaković
učionica br. 6

Borilački sportovi (T)
prof. dr Amel Mekić
učionica br. 6

Timski sportovi (T)

prof.dr Eldin Jelešković

učionica br. 6

 

Sportski trening (T)
prof.dr. Izet Rađo
učionica br. 6

Timski sportovi (V)

1. grupa
ass.Čaušević/ ass. Ibrahimović
Velika sala

Srijeda

 

 

  

 

 

Sportski trening (V)

1. grupa
v. ass. Nedim Čović
fitnes sala/mala sala

Četvrtak

Ritmička gimnastika i ples (V)
1. grupa
prof. dr. Lejla Šebić
mala sala

Ritmička gimnastika (T)
prof.dr. Lejla Šebić
učionica br.6

Plivanje (T)
doc. dr. Damira Hadžimehmedović Varanešić
učionica br. 6

Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja (T)
prof.dr Faris Rašidagić
učionica br. 6

 

 

 

Petak

Plivanje (V)

1. grupa
doc. dr. Damira Varanešić Hadžimehmedović 
bazen

 

 

 

 

* Napomena: Praktična nastava iz nastavnog predmeta Plivanje odvija se na Olimpijskom bazenu Otoka.

Raspored će se mijenjati nakon završene upisne procedure na II ciklus studija. Na osnovu broja studenata na izbornim predmetima definisat će se i broj grupa što će na kraju i definisati konačni raspored. Svi učesnici procesa će na vrijeme biti obaviješteni i na adekvatan način koji je Zakonom i Statutom utvrđen.

* Seminar se odvija u 3., 6., 9. i 12. sedmici u dogovoru sa nastavnikom ONLINE.
LEGENDA:      (T) – Teorija;                (V) – Vježbe