RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AK. 2023/24. – OPĆI SMJER /60 ECTS/MASTER STUDIJ PRVA GODINA

Zvanični dokument možete pogledati OVDJE.

* Napomena: Praktična nastava iz nastavnog predmeta Plivanje odvija se na Olimpijskom bazenu Otoka.

Raspored će se mijenjati nakon završene upisne procedure na II ciklus studija. Na osnovu broja studenata na izbornim predmetima definisat će se i broj grupa što će na kraju i definisati konačni raspored. Svi učesnici procesa će na vrijeme biti obaviješteni i na adekvatan način koji je Zakonom i Statutom utvrđen.

* Seminar se odvija u 3., 6., 9. i 12. sedmici u dogovoru sa nastavnikom ONLINE.
LEGENDA:      (T) – Teorija;                (V) – Vježbe

RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AK. 2023/24. – OPĆI SMJER /60 ECTS/MASTER STUDIJ PRVA GODINA - VANREDNI STUDIJ

Zvanični dokument možete pogledati OVDJE.

 

LEGENDA:      (T) – Teorija;                (V) – Vježbe