RASPORED NASTAVE ZA ZIMSKI SEMESTAR AK. 2021/22. – OPĆI SMJER /240 ECTS/ TREĆA GODINA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

08:00 – 08:45

08:45 – 09:30

09:45 – 10:30

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

12:15 – 13:00

13:15 – 14:00

14:00 – 14:45

15:00 – 15:45

Ponedjeljak

Zimski sportovi (T)
prof.dr.Nermin Nurković
Amfiteatar

Ritmička gimnastika (T)
prof.dr. Lejla Šebić
Amfiteatar

 

Menadžment u sportu (T)
prof.dr. Almir Mašala
Amfiteatar

 

Utorak

 

 

 

    

Srijeda

Sportska rekreacija (V)
1. grupa
v. ass. Marijana Podrug Arapović
mala sala

Sportska rekreacija (V)
2. grupa
v. ass. Marijana Podrug Arapović
mala sala

Sportska rekreacija (T)
prof.dr. Mensur Vrcić
Amfiteatar

  

Menadžment u sportu (V)
ass. Alen Ćirić

  1. grupa

učionica br.4

Menadžment u sportu (V)
ass. Alen Ćirić

  1. grupa
    učionica br.4

 

 

Četvrtak

 

 

Boks (V)
ass. Merima Merdan
sala za borenje

Karate (V)
ass. Merima Merdan
sala za borenje

Boks (T)
prof.dr. Safet Kapo
učionica br.4

Karate (T)
prof.dr.Safet Kapo
učionica br.4

Testiranje, mjerenje i evaluacija (T)

prof.dr. Elvir Kazazović
Amfiteatar

 

Petak

Ritmička gimnastika (V)
2. grupa
ass. Amila Hodžić
mala/velika sala

Ritmička gimnastika (V)
1. grupa
ass. Amila Hodžić
mala/velika sala

 

 

 

Testiranje, mjerenje i evaluacija (V)

1. grupa
v. ass. Marijana Podrug Arapović
učionica br.4/sale/fitness

Testiranje, mjerenje i evaluacija (V) 

2. grupa
v. ass. Marijana Podrug Arapović
učionica br.4/sale/fitness

     

*17.01. -28.01. pon-pet UKOLIKO USLOVI DOZVOLE – REALIZACIJA VJEŽBI IZ NASTAVE ZIMSKIH SPORTOVA 

LEGENDA:

(T) – Teorija

(V) – Vježbe

Zvanični dokument možete pogledati OVDJE.