RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2021/22. – OPĆI SMJER / 240 ECTS / ČETVRTA GODINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08:00 – 08:45 08:45 – 09:30 09:45 – 10:30 10:30 – 11:15 11:30 – 12:15 12:15 – 13:00 13:15 – 14:00 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 15:45 – 16:30
Ponedjeljak MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (T)
Prof. dr. Izet Rađo
Uč. 5
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (V)
1. grupa
Ass. Šemso Ormanović
Uč. 5
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (V)
2. grupa.
Ass. Šemso Ormanović
Uč. 5
Utorak SPORTSKA PREHRANA (T)
Prof. dr. Amel Mekić
Uč. 5
LIDERSTVO I KOMPETENTNOST U SPORTU (T)
Prof. dr. Izet Rađo
Uč. 5
Srijeda
Četvrtak PLES (T)
Prof. dr. Lejla Šebić
Uč. 5
PLES (P)
1. grupa
Ass. Amila Hodžić
Mala sala
PLES (P)
2. grupa
Ass. Amila Hodžić
Mala sala
Petak

Raspored termina za vježbanje – Ljetni semestar AK. 2021/2022 – preuzmi

LEGENDA:

(T) – Teorija, (V) – Vježbe