RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2023/23. – OPĆI SMJER / 240 ECTS / PRVA GODINA

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

08:00 – 08:45

08:45 – 09:30

09:45 – 10:30

10:30 – 11:15

11:30 – 12:15

12:15 – 13:00

13:15 – 14:00

14:00 – 14:45

15:00 – 15:45

15:45 – 16:30

16:45 – 17:30

17:30 – 18:15

Ponedjeljak

 

ANTROPOMOTORIKA (T)

Prof. dr. Erol Kovačević

Amfiteatar

K1 (T)

prof. dr. Safet Kapo

Amfiteatar

 

 

 

 

 

Utorak

KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA (V)

v. ass. Marijana Podrug Arapović

Amfiteatar

K1

1. grupa

Ass. Merima Merdan

Sala za borenje

K1

2. grupa

Ass. Merima Merdan

Sala za borenje

K1

3. grupa

Ass. Merima Merdan

Sala za borenje

 

 

FIZIOLOGIJA SPORTA (T)

Dr. -Almira Hadžović-Džuvo

16:45 – 18:15

Amfiteatar

ATLETIKA (P)

2. grupa

Prof.dr. Slavenko Likić

Velika sala

ATLETIKA (P)

3. grupa

Prof.dr. Slavenko Likić

Velika sala

ATLETIKA (P)

1. grupa

Prof.dr. Slavenko Likić

Velika sala

 

 

Srijeda

ANTROPOMOTORIKA

1. grupa

v. ass. Nedim Čović

Velika sala

ANTROPOMOTORIKA

2. grupa

v. ass. Nedim Čović

Velika sala

ANTROPOMOTORIKA (V)

3. grupa

v. ass. Nedim Čović

Velika sala

ATLETIKA (T)

prof.dr. Slavenko Likić

Amfiteatar

 

 

 

 

 

 

Četvrtak

 

 

KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA (T)

Prof.dr. Ifet Mahmutović

Amfiteatar

NTS (T)

Prof.dr. Dženana Imamović

Amfiteatar

NTS (V)

Prof.dr. Dženana Imamović

Amfiteatar

 

 

 

 

FIZIOLOGIJA SPORTA (V)

Dr. -Almira Hadžović-Džuvo

16:30 – 18:00

Petak

 

 

ATLETIKA (P)

1. grupa

Prof.dr. Slavenko Likić

Prof.dr. Damira Vranešić-Hadžimehmedović

Velika sala

ATLETIKA (P)

2. grupa

Prof.dr. Slavenko Likić

Prof.dr. Damira Vranešić-Hadžimehmedović

Velika sala

ATLETIKA (P)

3. grupa

Prof.dr. Slavenko Likić

Prof.dr. Damira Vranešić-Hadžimehmedović

Velika sala

 

 

 

 

Raspored termina za vježbanje – Ljetni semestar AK. 2021/2022 – preuzmi

LEGENDA:

(T) – Teorija, (V) – Vježbe

Zvanični dokument možete pogledati OVDJE.