RASPORED NASTAVE ZA LJETNI SEMESTAR AK. 2021/22. – OPĆI SMJER / 240 ECTS / PRVA GODINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
08:00 – 08:45 08:45 – 09:30 09:45 – 10:30 10:30 – 11:15 11:30 – 12:15 12:15 – 13:00 13:15 – 14:00 14:00 – 14:45 15:00 – 15:45 15:45 – 16:30 16:45 – 17:30 17:30 – 18:15
Ponedjeljak ANTROPOMOTORIKA (T)
Prof. dr. Erol Kovačević
Amfiteatar
K1 (T)
Prof. dr. Safet Kapo
Amfiteatar
Utorak K1
1. grupa
Ass. Merima Merdan
Sala za borenje
K1
2. grupa
Ass Merima Merdan
Sala za borenje
K1
3. grupa
Ass Merima Merdan
Sala za borenje
FIZIOLOGIJA SPORTA (T)
Dr. —
16:45 – 18:15
Amfiteatar
ATLETIKA (P)
2. grupa
Prof. dr. Slavenko Likić
Velika sala
ATELTIKA (P)
3. grupa
Prof. dr. Slavenko Likić
Velika Sala
ATLETIKA (P)
1. grupa
Prof. dr. Slavenko Likić
Velika sala
Srijeda ANTROPOMOTORIKA
1. grupa
v. ass. Nedim Čović
Velika sala
ANTROPOMOTORIKA
2. grupa
v. ass. Nedim Čović
Velika sala
ANTROPOMOTORIKA (V)
3. grupa
v.ass. Nedim Čović
Velika sala
ATLETIKA (T)
Prof. dr. Slavenko Likić
Amfiteatar
Četvrtak KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA (T)
Prof. dr. Ifet Mahmutović
Amfiteatar
KINEZIOLOŠKA DIDAKTIKA (V)
v. ass. Marijana Podrug Arapović
Amfiteatar
NTS (T)
Doc. dr. Dženana Imamović
Amfiteatar
NTS (V)
Doc. dr. Dženana Imamović
Amfiteatar
FIZIOLOGIJA SPORTA (V)
Dr. —
16:30 – 18:00
Petak ATLETIKA (P)
1. grupa
Prof. dr. Slavenko Likić
Velika sala
ATLETIKA (P)
2. grupa
Prof. dr. Slavenko Likić
Velika Sala
ATLETIKA (P)
3. grupa
Prof. dr. Slavenko Likić
Velika sala

Raspored termina za vježbanje – Ljetni semestar AK. 2021/2022 – preuzmi

LEGENDA:

(T) – Teorija, (V) – Vježbe

Zvanični dokument možete pogledati OVDJE.