Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je centralni ured sa sjedištem u Rektoratu – osnovana s ciljem koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim nastavnim, obrazovnim i istraživačkim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta. 

Služba za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta FASTO je sastavni dio službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Misija UNSA je jačanje internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu predstavljanjem ove institucije kao savremenog univerziteta evropskog kvaliteta.

Vrijednosti UNSA se ogledaju kroz tradiciju međunarodne saradnje (prvi međunarodni bilateralni sporazum je potpisan 1965. godine sa Ernst-Moritz-Arndt Univerzitetom u Greifswaldu u Njemačkoj), kulturu otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire (nekoliko stotina inostranih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja posjeti UNSA svake godine), promovisanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima ovog univerziteta i promocija raznovrsnosti studijskih programa (Univerzitet u Sarajevu je aktivan u mnogim programima mobilnosti, u kojima prednjače Erasmus+, Mevlana, CEEPUS, DAAD, Visegrad Fond itd).

Vizija UNSA se ogleda kroz jačanje liderstva u oblasti međunarodne saradnje. Sa preko 400 sporazuma o saradnji (bilateralni ili kroz program/projekat) sa univerzitetima širom svijeta i članstvom u nekoliko značajnih međunarodnih organizacija i mreža očekujemo da će se intenzivirati mobilnost koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, ali i da se usavrše kroz takve kontakte.

Kroz usvojenu strategiju međunarodne saradnje za period 2019– 2023 Univerzitet u Sarajevu teži ka:

promociji “internacionalizacije-kod-kuće” za inostrane
studente i osoblje

promociji programa mobilnosti za studente, nastavno i
nenastavno osoblje;

razvijanju međunarodne saradnje sa partnerima širom
Evrope i svijeta;

učešću u međunarodnim mrežama.

Služba UNSA za međunarodnu saradnju aktivno promoviše i implementira više projekata i programa koji se odnose na međunarodnu mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja (Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana), evidentira i implementira uspostavljanje međunarodne saradnje kroz bilateralne sporazume, te prati učešće UNSA u međunarodnim mrežama i članstvima.

FASTO kao organizaciona jedinica UNSA je odgovorna i zadužena u svom okviru za implementaciju, promociju i razvoj programa mobilnosti, saradnje, projekata i “networkinga” širom Evrope i svijeta.

Link službe za međunarodnu saradnju UNSA možete pogledati ispod:

Služba za međunarodnu saradnju (unsa.ba)