AKADEMSKI KALENDAR ZA STUDIJSKU 2021/2022. GODINU

 

OKTOBAR / LISTOPAD 2021.

NAPOMENE

01. 10.

Početak studijske 2021/2022. Godine

 

 

04. 10.

Početak nastave zimskog emestral i prijem brucoša u studijskoj 2021/2022. Godini******

UVODNA NEDELJA-PREZENTACIJA PLANA RADA NA PREDMETIMA  I CIKLUSA STUDIJA, ZIMSKI SEMESTAR

I RADNA NEDJELJA ZA I CIKLUS STUDIJA

 

04.10.-17.10.

Dodatni ispitni rok

 

04.10. ili 05.10.

Pon ili Uto

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

 

11. 10.

Početak nastave na visim godinama prvod i drugog ciklusa studija, integrisanog i specijalistickog *****

 

01.10. – 31.10.

Odbrane zavrsnih radova drugog ciklusa studija, integrisanog i specijalistickog 

 

01.10. – 19.10.

Odbrane zavrsnih radova prvog ciklusa studija i strucnog studija

 

14.09.- 20.10.

Ovjera ljetnog semestral i upis zimskog semestra

 

01.10. – 22.10.

Upis u prvu godinu II ciklusa studija

 

11.10. – 15.10.

UVODNA NEDELJA-PREZENTACIJA PLANA RADA NA PREDMETIMA II CIKLUSA STUDIJA, ZIMSKI SEMESTAR

I RADNA NEDJELJA ZA II CIKLUS STUDIJA

 

11.10.

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

18. i 19. 10.

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

 

19.10. 

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

19.10.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

27. 10.

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*

 

28.10. 

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

 

 

 

 

NOVEMBAR / STUDENI 2021.

 

08.11.

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

15. i 16. 11. 

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

15.-19.11.

 

VII i VIII RADNA NEDJELJA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

 

22.-26.11. 

 

15.11. 

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

23. 11. 

Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine

 

15.11.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

25. 11. 

Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Univerzitet ne radi 

24. 11. 

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*

 

23.11.

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

 

 

 

 

DECEMBAR / PROSINAC 2020.

 

06.12.

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

10.12.

Dan ljudskih prava*******

 

10.12.

Početak Hanuke – jevrejski blagdan****

 

03.12.–31.12.

Obilježavanje Dana Univerziteta u Sarajevu***

       Svečana sjednica Senata

       Promocija doktora nauka

        Promocija profesora emeritusa

       Izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti

       Predstava studenata Akademije scenskih umjetnosti

       Dodjela stipendija iz fonda „Akademik Edhem Čamo“

        Dodjela stipendija iz fonda „Suada Dilberović“

 

13. i 14. 12.

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

14.12.

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

13.12.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

15.- 17.12.2021.

Medžunarodni simpozij Nove tehnologije u sportu, NTS 2021.

 

21.12.

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

22. 12.

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

 

  25. 12.

Rimokatolički Božić****

Nema nastavnih i aktivnosti provjera znanja

 

2022.

 

 

 

 

 

JANUAR / SIJEČANJ 2021.

 

01. i 02. 01.

Nova godina – državni praznik

Univerzitet 

ne radi

03.- 07.01.

 

XIV i XV RADNA NEDJELJA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

 

10.-14.01.

 

04.01.2021.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

05. ili 06.01.

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

07. 01.

Pravoslavni Božić****

Nema nastavnih i aktivnosti provjera znanja

07.01.

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

14. 01.

Završetak nastave zimskog semestra studijske 2021/2022. Godine

Za prvu godinu prvog ciklusa studija, integriranog i strucnog studija

 

21.01.

Završetak nastave zimskog semestra studijske 2021/2022. Godine

Na visim godinama prvog ciklusa studija, integriranog, strucnog studija, specijalistickog i prvu godinu drugog ciklusa studija

 

17.01.-27.01.

Period godišnjih odmora

 

24.01-11.02. 

UKOLIKO USLOVI DOZVOLE – REALIZACIJA NASTAVE ZIMSKIH SPORTOVA I NORDIJSKOG SKIJANJA

 

18. i 19. 01.

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

18.01. 

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

17.01

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

25.01.

Dostavljanje izvještaja o radu organizacionih jedinica 

Univerziteta u  Sarajevu

 

25. 01.

Obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta

 

31.01.-11.02.

REDOVNI ISPITNI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU U SKLADU SA BOLONJSKIM PRINCIPIMA

 

31.01.–11.02.

JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK ZA STUDENTE KOJI NE STUDIRAJU U SKLADU SA BOLONJSKIM PRINCIPIMA**

 

26. 01.

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*

 

 

 

 

 

FEBRUAR / VELJAČA 2022.

 

01.02.

Dan Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine***

 

01.02. 

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

08.02. 

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

14.02.-25.02.

Popravni zimski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima**

 

14.02.-25.02. 

Popravni zimski ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

07.02.-25.02

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra          

 

14. i 15. 02. 

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti   

 

15.02.

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

28.02-04. 03.

UVODNA NEDJELJA-PREZENTACIJA PLANA RADA NA PREDMETIMA  I i II CIKLUSA STUDIJA, LJETNI SEMESTAR

I RADNA NEDJELJA ZA I I II CIKLUS STUDIJA

 

22.02.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

23. 02. 

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*

 

      25. 02.    

Obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine 

 

 

 

 

 

MART / OŽUJAK 2022.

 

01. 03. 

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Univerzitet 

ne radi 

02.03.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

04. 03.

Dostavljanje plana upisa za prvu godinu

stručnog studija, prvog ciklusa i integriranog prvog i drugog ciklusa i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu 

u studijskoj 2020/2021. godini

 

08. 03. 

Međunarodni praznik Dan žena*******

 

10.03.

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

15.03. 

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

21. i 22. 03. 

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

22.03.

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

29.03. 

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

30. 03. 

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*  

 

 

 

 

 

APRIL / TRAVANJ 2022.

 

01. – 15. 04.

18.-29.04.

Aprilski ispitni rokovi za studente koji ne studiraju u skladu sa 

bolonjskim principima**

 

04. 04.

Katolički Uskrs****

Nema nastavnih i aktivnosti provjera znanja

05. 04.

Dan sjećanja na Suadu Dilberović

 

05. 04.

Uskršnji ponedeljak****

Nema nastavnih i aktivnosti provjera znanja

06.04. 

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

05.-12.04.

 

VII i VIII RADNA NEDJELJA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

 

12.-16.04.

 

06. 04.

Dan Grada Sarajeva

 

12.04. 

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

15. 04.

DAN FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA***

 

18. i 19. 04.

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

19.04.

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

25.04.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

28. 04.

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*

 

 

 

 

 

MAJ / SVIBANJ 2022.

 

01. i 02. 05. 

Međunarodni praznik rada – Prvi maj

Univerzitet 

ne radi

02.05.

Ramazanski Bajram****

Nema nastavnih 

02.05.-24.06.

Pripreme za prijemni ispite

 

06.05.

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

06.05.

Ederlezi – romski blagdan****

Nema nastavnih i

09.05.

Dan pobjede nad fašizmom*******

 

10.05. 

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

13.05.

Ramazanski Bajram****

Nema nastavnih i

16. i 17. 05. 

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

17.05.

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

 

 

XIV i XV RADNA NEDJELJA ZA I i II CIKLUS STUDIJA

 

31.05. – 04.06.

 

23.05.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

25. 05. 

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

 

 

 

 

 

JUN / LIPANJ 2022.

 

01.06. 

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

10.06.

Završetak nastave ljetnog semestra studijske 2021/2022. godine 

 

13.-17.06.

REALIZACIJA TERENSKE NASTAVE PREDMETA 

IZLET I LOGOROVANJE

 

07. 06.

Objavljivanje konkursa za upis studenata u I godinu 

stručnog studija, prvog ciklusa i integriranog prvog i drugog ciklusa i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu 

u studijskoj 2022/2023. godini

 

 

 

 

05.06.-14.06.

Period godišnjih odmora

 

05.06.

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

20.06.–01.07.

Redovni ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

20.06.–01.07.

Junski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

20. i 21. 06.

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

21.06.

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

20.06.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

29. 06. 

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*

 

01.07.

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

 

 

 

 

JUL / SRPANJ 2022.

 

04.07.-15.07.

Popravni ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

04.07.-15.07.

Julski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

04.07.

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

09.07.

Kurban Bajram****

 

11. 07. 

Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici

 

12. i 13. 07.

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

18.07.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

20. 07. 

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*

 

25.07.-26.08. 

Period godišnjih odmora********

 

 

 

 

 

AUGUST / KOLOVOZ 2022.

 

02.08.

Aliđun – romski blagdan****

 

15.08.

Velika Gospa – rimokatolički blagdan****

 

 

 

 

 

SEPTEMBAR / RUJAN 2022.

 

30.08.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

 

 

 

29.08.–09.09.

Prvi septembarski ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

29.08.-30.09.

Septembarski ispitni rokovi za studente koji ne studiraju po bolonjskim principima**

 

06.09.

REDOVNA SJEDNICA VIJEČA NASTAVNIKA FAKULTETA SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

 

13.09.

KOLEGIJ DOKTORSKOG STUDIJA

 

16.09.–30.09.

Drugi  septembarski ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima

 

12.09.–30.09.

Ovjera ljetnog i upis zimskog semestra

 

20.09. 

OKRUGLI STO

(nastava i studentska pitanja, menadžment kvalitete, cjeloživotno učenje,dr.)

 

19. i 20. 09.

Sjednice grupacija nauka/umjetnosti

 

27.09.

Jom kipur – jevrejski blagdan ****

Nema aktivnosti provjera znanja

27.09.

SASTANAK KOLEGIJA DEKANA

 

28.09. 

„Biciklijada – Memorijal Suada Dilberović“ – Obilježavanje početka studijske 2021/2022. godine

 

28. 09.

Redovna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu*

 

30.09.

Završetak studijske 2021/2022. godine

 

* Senat Univerziteta u Sarajevu će po potrebi održavati tematske sjednice.

** Ispiti za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima u studijskoj 2021/2022. godini se polažu prema rasporedu koji se mora objaviti najkasnije 15 dana prije termina polaganja ispita. Zakonom o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 33/17, 35/20, 40/20) ostavljena je mogućnost završetka studija do 30.09.2025.

Organizacione jedinice, ovisno o svojim specifičnostima, mogu u studijskoj 2020/2021. godini, za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima, prilagoditi date ispitne rokove i termine.

*** Datum osnivanja organizacionih jedinica članica, pridruženih i ostalih članica Univerziteta u Sarajevu.

**** Neradni dan za one koji obilježavaju navedeni blagdan. Napominjemo da se islamski praznici računaju po lunarnom – mjesečevom kalendaru, te je potrebno znati da su moguća odstupanja od proračuna za jedan dan.

***** Uz obavezu nadoknade nastave do punog fonda sati do kraja tekućeg semestra

****** preporučuje se organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, da aktivnosti, izvođenje nastave i ispita, a uvažavajući pravo studenata i nastavnog osoblja:

islamske vjeroispovijesti koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu| 6.

ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, vode računa da ne zakazuju akademske obaveze petkom i to: od 11:45 do 13:00 sati u vremenskom periodu zimskog računanja vremena, odnosno od 12:45 do 14:00 sati u vremenskom periodu ljetnog računanja vremena.

  • –  jevrejske vjeroispovijesti koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, vode računa da ne zakazuju akademske obaveze petkom i to: od 15:00 do subote u 16:00 sati u vremenskom periodu zimskog računanja vremena, odnosno od 16:00 do subote u 17:00 sati u vremenskom periodu ljetnog računanja vremena.
  • –  katoličke vjeroispovijesti (katolike latinskog obreda) koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, vode računa da ne zakazuju akademske obaveze nedjeljom i to: od 10:45 do 12:45 sati.; te katolike pripadnike istočnih autonomnih crkava nedeljom i to: od 09:00 do 11:00 sati
  • –  pravoslavne vjeroispovijesti koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, vode računa da ne zakazuju akademske obaveze nedjeljom i to: od 09:45 do 12:45 sati.
  • –  pripadnika hrišćanske adventističke crkve sedmoga dana, koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, vode računa da ne zakazuju akademske obaveze subotom.
  • –  pripadnika protestantskih crkava (evangelisti, reformirani, baptisti, metodisti, pentekostalci), koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, vode računa da ne zakazuju akademske obaveze nedeljom.

******* Praznik se obilježava radno

******** Uzimajući u obzir da su Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2021/2022. godinu sa Kalendarom organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini, u periodu ljetne pauze predviđene (preostale) četiri sedmice, koje predstavljaju zapravo period korištenja godišnjeg odmora akademskog osoblja, u cilju osiguranja zakonskog prava uposlenikana korištenje godišnjeg odmora, preostali dani godišnjeg odmora, mogu se koristiti u periodu nakon završteka nastave u zimskom semestru studijske 2021/2022. godine do početka redovnog ispitnog roka i/ili u periodu nakon završetka nastave u ljetnom semestru studijske 2021/2022. godine do početka redovnog ispitnog roka.

Molimo Studente da se pridržavaju Akademskog kalendara, a što se tiče njihovih obaveza kao sto su ispitni rokovi, upisi – ovjere i sve druge obaveze vezana za nastavu. Akademski kalendar možete pruzeti ovdje.