Studentska služba

DSC_1393
Nizama Gagula
Šef studentske službe

E-mail: ngagula@fasto.unsa.ba 
st.sluzba@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1023
Aida Agović
Stručni saradnik za II i III ciklus studija

E-mail: aagovic@fasto.unsa.ba
st.sluzba@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Biblioteka

Služba za pravne i opće poslove

DSC_1062
Vedrana Bijedić
Šef službe za pravne i opće poslove

E-mail: pravnasluzba@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Viši referent za administrativno-tehničke poslove

E-mail: dekanat@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Ismar Arnautović
Stručni saradnik – za menadžment paper sistema, administraciju, protokol i arhivu

E-mail: protokol@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Služba za međunarodnu saradnju i (osiguranje kvaliteta)

DSC_1015
Safet Rašinlić
Stručni saradnik za informacione tehnologije i audio-vizuelnu opremu

E-mail: srasinlic@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Služba računovodstva

DSC_1043
Alma Maslić
Stručni saradnik za računovodstvo i finansije

E-mail: finansije@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1070
Senada Kovačević
Stručni saradnik za javne nabavke i ekonomske poslove

E-mail: finansije@fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Služba za opšte poslove

Irfan Ahatović
Šef službe za opšte poslove

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1017
Dejan Ramljak
Referent za upravljanje energetskim sistemima fakulteta

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1019
Evelin Nevaljalović
Pomoćni radnik - Domar- kotlovničar

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1005
Adnan Kazlić
Referent- recepcioner

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1003
Elvir Hubijar
Referent- recepcioner

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Omer Karkelja
Referent- recepcioner

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1073
Armin Bukva
Stručni saradnik za fitnes i rekviziter u sportskim salama

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1061
Alma Biber
Pomoćni radnik – Higijeničar

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1066
Anita Husilović
Pomoćni radnik – Higijeničar

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1064
Abdela Makan
Pomoćni radnik – Higijeničar

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1057
Selma Palalija
Pomoćni radnik – Higijeničar

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

DSC_1074
Temima Martinović
Pomoćni radnik – Higijeničar

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37

Hedija Erović
Pomoćni radnik - Higijeničar-serviser

E-mail: @fasto.unsa.ba

Telefon: +387 (33) 66 87 68

Fax: +387 (33) 21 15 37