Statične stranice

Sastav vijeća fakulteta

Dekanat

 DEKAN FAKULTETA    Ime:  Haris    Prezime:  Alić  Zvanje: Prof.dr  E –mail: haris.alic@fasto.unsa.ba  Telefon:  ++387 (33) 66 87 68  Fax:...

Page 6 of 6 1 5 6