Novosti

Dr. Husnija Kajmović

Dr. Husnija Kajmović, vanredni profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, je u periodu od 06.10. 2014. – 05.11.2014. godine, boravio na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta

Pročitaj više »